Pieczątka doradcy podatkowego

Pieczątka doradcy podatkowego – nowy wzór KIDP

Krajowa Izba Doradców Podatkowych opublikowała w swej księdze identyfikacji wizualnej nowy obowiązujący wzór pieczątki doradcy podatkowego. Nowy wzór bazuje na okrągłym stemplu. Zawiera imię oraz nazwisko, dopisek zawodowy “Doradca Podatkowy”. logo KIDP oraz numer wpisu. Pieczątka doradcy podatkowego

Pieczątka doradcy podatkowego

Do wykonania pieczątki najbardziej odpowiednim automatem stemplarskim będzie model o średnicy 40mm, bądź też 50 mm. Oba te modele pieczątek gwarantują odpowiednią czytelność stempla. Dowiedz się więcej Pieczątki Białystok